Súkromná záhrada

miesto: Turiec
stupeň: štúdia, RP, realizácia

turiec1..

turiec2.

turiec3

turiec3.

turiec4

turiec4.

turiec4...

turiec5

turiec6

turiec7

turiec8