Súkromná záhrada

miesto: Horný Vadičov
stupeň: štúdia, RP, realizácia