private garden

location: Horný Vadičov
stage: štúdia, RP, realizácia