private garden

location: Martin
stage: štúdia, RP, realizácia