private garden

location: Trnové
stage: realizácia