private garden

location: Budatín
stage: štúdia, RP, realizácia